Logo
Drukuj

OSP Tymowa

włącz .

Mercedes GBART. 1/16 został sprowadzony z Niemiec w roku 2008.

-szybkie natarcie

-środek pianotwórczy

-sprzęt do ratownictwa technicznego (zestaw Holmatro)

-zestaw przedmedyczny PSP R1

-sprzęt ochrony dróg oddechowych

 

 Samochód Star GBA3/16 został zakupiony w 1997 i przystosowany do działań przez samych strażaków.


Volkswagen Transporter zakupiony w roku 2010, dostosowany do transportu pomp.


Jednostka wyposażona jest również w 2 agregaty, 3 pompy szlamowe, motopompę PO5.

 

 

Zarząd:

 Prezes: Roman Karnafał

 Zastępca prezesa: Jacek Maciaś

 Naczelnik: Tadeusz Janik

 Zastępca naczelnika: Tomasz Malaga

 Sekretarz: Robert Jakóbczyk

 Skarbnik: Barbara Janik

 Gospodarz: Mirosław Janik

 Członek: Stanisław Maciaś

 Członek : Andrzej Kornaś

 

Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący: Dariusz Kuc

 Sekretarz: Zbigniew Chojecki

 Członek : Jerzy Kornaś

 

 

  Druhowie                                  Druhny                                  Honorowi

  Władysław Malaga                             Barbara Janik                                   Roman Trepa

  Roman Karnafał                                  Gabriela Trepa                                 Marek Baniowski

  Kazimierz Kuc                                      Barbara Jakóbczyk                         Piotr Grząbel

  Stanisław Maciaś                                 Małgorzata Kałuża                       Stefan Michalski

  Mieczysław Wrona                             Agnieszka Kornaś                          Marian Trepa

   Łukasz Augustyn                                Izabela Karnafał                             Henryk Żółty 

 Jerzy Kornaś                                          Karolina Mróz                              Mieczysław Kuc

 Tadeusz Janik                                       Sylwia Karnafał 

 Robert Jakóbczyk

 Zbigniew Chojecki

 Tadeusz Chojecki

 Piotr Chojecki

 Mirosław Janik

 Rafał Trepa

Mirosław Kałuża

 Jacek Maciaś

 Krzysztof  Maciaś

 Tomasz Malaga

Grzegorz Kulik

 Jarek Kulik

 Rafał Wrona

 Bogdan Kuc

 Andrzej Kornaś

 Piotr Malaga

 Paweł Kornaś

 Krzysztof Janik

 Tomasz Janik

 Grzegorz Malaga

 Grzegorz Szot

 Piotr Żółty

 Paweł Imiołek

 Dariusz Kuc

 Rafał Mróz

Piotr Migda

Bartłomiej Trepa 

Marcin Michalski

Sebastian Kwaśny

Krzysztof Biernat

Kamil Biernat

Mateusz Chojecki

Grzegorz Pachel

 

 HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej powstała w 1900 roku z inicjatywy Wojciecha Jasnosza, Jakuba Barwiołka, Michała Lendy i Marcina Kluby. Pierwszym komendantem był Wojciech Jasnosz, następnie funkcję tę pełnili: Jan Szpila, Stefan Ziółkowski, Wojciech Nastałek, Aleksander Tekiela, Kazimierz Marcinek, Eugeniusz Kornaś, Roman Trepa, Zbigniew Adamczyk i Tadeusz Szot.

 W 1954 roku OSP otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców i samochód z demobilu marki Dodge, następnym pojazdem w Tymowskiej remizie był Lublin.

 W 1978 roku podjęto decyzję o budowie nowej wielofunkcyjnej remizy OSP. Głównymi inicjatorami budowy strażnicy byli Waleria Goryl, Władysław Jeleń, Jan Marzec, Eugeniusz Kornaś i Józef Malaga. Ochotnikom przewodniczył Roman Trepa. Kamień węgielny położono 1 czerwca 1980 roku, a cztery lata później budynek został oddany do użytku. Przez cały okres przeprowadzonej działalności straż inwestowała w obiekt: założono centralne ogrzewanie, wykonano remonty i przebudowy.

 W 1990 roku na wyposażeniu OSP w Tymowej znalazł się Żuk, który poprawił mobilność jednostki.

 W 1997 roku zakupiono samochód STAR 660, który został przystosowany na wóz bojowy przez samych strażaków.

 W 1998 roku utwardzono plac przed budynkiem OSP.

 W 2000 roku został zakupiony nowy sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej który służy do dziś i towarzyszy druhom na uroczystościach zarówno strażackich jak i kościelnych. W tym roku został wykupiony plac obok działki OSP od Gminnej Spółdzielni w Czchowie, sporządzono akt własności. W 2000 roku podjęto decyzję o rozbudowie budynku i w tym roku wykonano plan nowej części budynku.

 W roku następnym tj. 2001 zaczęto budowę. Przez kolejne lata trwała intensywna budowa i remonty.

 W 2005 roku zostały wymienione wszystkie okna oraz została wykonana elewacja budynku.

 W 2006 roku został położony kamień na budynku i tym przedsięwzięciem zakończono gruntowne remonty.

 W 2008 roku strażacy do swej jednostki sprowadzili z Niemiec samochód MERCEDES 1/16. Samochód został zakupiony za kwotę 65.000,00 z czego 50 % był finansowany przez Urząd Miejski w Czchowie.

 W 2010 roku została także zakupiony samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 za kwotę 15.000,00 który został sfinansowany ze środków własnych.

 Ochotnicy swoją działalnością pomagają w zdarzeniach losowych, wzmagają się z żywiołami na terenie własnej gminy oraz innych gmin gdy tylko widnieje taka potrzeba. Strażacy gotowi są zawsze nieść pomoc innym.

Druhowie nie tylko pomagają w trudnych zdarzeniach, ale podnoszą również swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatową Straż Pożarną w Brzesku. Biorą pilny udział w zawodach sportowych i pożarniczych. Byli najlepsi w gminnych turniejach wielokrotnie, a w ostatnich latach wprost kolekcjonują puchary. Wielokrotnie zwyciężali na Biegu Floriańskim w Czchowie. W roku bieżącym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Tymowej w wieku 10-16 lat reprezentowała Gminę Czchów na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 17 września w Iwkowej i zajęła 3 miejsce.

Obecnie Straż liczy 45 członków w wieku od 18 lat. 10 druhów od 16 do 18 lat, oraz 10-ciu druhów w wieku od 10 do 16 lat.

 

źródło:osptymowa.pl