Logo
Drukuj

Kierowanie ruchem podczas uroczystości

włącz .

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.):
„§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:
2) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej”.
Czynności porządkowe organizowane przy cmentarzach nie są działaniami ratowniczymi, druhom nie przysługuje ekwiwalent ani też świadczenia odszkodowawcze w wyniku ewentualnych nieszczęśliwych zdarzeń.

Drukuj

Kilka wskazówek jak się zachować w sytuacji kryzysowej nad wodą

włącz .

Kilka przydatnych porad w sytuacjach jakie mogą nas spotkać podczas wypoczynku nad wodą.

  • Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli
  • Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.
Drukuj

Uwaga na kleszcze

włącz .

Grzybiarz. Drwal. Rowerzysta. Spacerowicz z psem. Przedszkolaki ona ścieżce edukacyjnej. Biegacz. Leśniczy. Każdy z nas jest dla kleszczy potencjalnym żywicielem. Zapraszamy do lektury niezbyt przyjemnego, ale bardzo cennego artykułu.

Mylne jest przekonanie, że kleszcze związane są tylko z lasami. Nierzadko można je spotkać w centrum miast, a nawet w piwnicy. Te należące do rodziny pajęczaków niebezpieczne roztocza często rezygnują z „polowania” na leśne zwierzęta, swoich naturalnych żywicieli. Za to z coraz większym zapałem atakują ludzi. Czają się już nie tylko w lasach, ale i w miejskich parkach, ogródkach działkowych, na skwerach, na przydomowych klombach, na trawnikach. Ponieważ sprzyjają im ciepłe zimy, powoli stają się prawdziwą plagą. Czy można się przed nimi obronić?

Co nas gryzie?
Wszystkie stadia rozwojowe pajęczaka upatrują sobie żywicieli w ludziach. A ma ich trzy. Każda z postaci związana jest z inną porą roku i preferuje inny sposób atakowania.
Drukuj

Segregacja poszkodowanych TRIAGE

włącz .

      Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie określenie TRIAGE zostało zaadoptowane do działań medycznych. Pierwsze informacje na ten temat dotyczą już czasów Napoleońskich, a konkretnie chirurg Dominik Larrey w armii Napoleona Bonaparte, który jako pierwszy w roku 1797 wprowadził na pole walki ambulanse. Ich zadaniem było odnajdywanie rannych żołnierzy i ewakuowanie ich do szpitali polowych – gdzie tu segregacja? Zadaniem załogi „ambulansu” było odnalezienie i ewakuowanie do punktów medycznych tych rannych, którzy rokowali na szybkie wyzdrowienie i szybki powrót na pole walki. W roku 1846 brytyjski chirurg John Wilson opisał zasady segregacji w wypadkach masowych. Podzielił on urazy jako drobne, poważne i śmiertelne. W czasie pierwszej wojny światowej określenie TRIAGE używane było już powszechnie. Do oznaczonych w ten sposób „punktów segregacyjnych” trafiali ranni żołnierze i tam dyżurny lekarz decydował o ich dalszym losie. O tamtej pory powstawały różne „propozycje” modeli segregacji jak np. w armii USA w czasie II wojny światowej oparte na szansach przeżycia rannego żołnierza z urazem brzucha. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku zespół lekarzy ratunkowych Hoag Memorial Hospital w Kalifornii wspólnie z ratownikami straży pożarnej Newport Beach opracowali system TRIAGE. W dzisiejszych czasach określenie na stałe związało się z ratownictwem medycznym i jako symbol rozpoznawane jest w wielu krajach świata.
Na świecie obecnie wykorzystywane są różne systemy segregacji poszkodowanych jednak wszystkie mają ten sam cel: uratować / dać szansę przeżyć jak największej liczbie poszkodowanych. Jest to ważne w zdarzeniu gdy duża liczba poszkodowanych przerasta możliwości służb ratowniczych i nie każdy pacjent ma szansę zostać zaopatrzony zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi – wypadek masowy.

Drukuj

Zasady prowadzenia korespondencji radiowej

włącz .

       W straży pożarnej najczęstszym sposobem kontaktowania się między sobą jest korespondencja radiowa, dzięki której ratownicy mają ciągły kontakt z dowódcą akcji, dowódca ze stanowiskiem kierowania itp. W materiale prezentujemy najważniejsze pojęcia, zasady korespondencji oraz ważne kryptonimy stosowane na co dzień podczas działań.